Terapi og behandling af vold i nære relationer

 

  • Råber du af din kæreste. Er du nedladende
  • Kaster du med ting, slår i bordet, smækker med dørene
  • Er du ved at "brænde sammen" i trafikken og råber i bilen
  • Har du svært ved at styre temperamentet og bliver let utålmodig
  • Fastholder du din kæreste eller slår hende
  • Bliver andre bange for dig - f.eks, børn, kærester, familie eller venner

Kan du svare ja, til de fleste af ovenstående punkter, er det en god ide, at søge hjælp. Slår, eller fastholder du din kæreste, eller andre, så er det helt nødvendig at søge hjælp

 

Vold i nære relationer forekommer oftere end man tror. Det kan være meget skamfyldt at indrømme over for sig selv og over for andre, at man lever i et voldeligt parforhold. Derfor kan det også være svært at række ud og bede om hjælp. Og det er uanset om man er udøver af volden, eller om man er den part, som volden går ud over. Vi kan være bange for at vores familie og venner vil fordømme os. Bange for at vi bliver set ned på, bange for at blive lukket ude af det sociale liv. Så derfor taler vi ofte ikke om vold i nære relationer. Med stor ensomhed og mistrivsel til følge.

 

Men det er ikke kun de voksne som er i et voldeligt forhold, der lider. Volden går også ud over de børn, der måtte være i forholdet.  Børnene opfanger meget mere end voksne forestiller sig, og bilder sig selv ind.  De fanger dårlige stemninger lynhurtigt. Og det påvirker dem negativt. Så også for børnenes skyld er det vigtigt at få gjort noget ved volden.

 

 

 

Statue representing the portrait of Buddha in meditation. Copy space.

There is a crack in everything, that´s how the light gets in

Hjælp til at styre vreden og stoppe volden

Det gode er, at der er mulighed for at stoppe volden, hvis du/i gerne vil. Og jeg kan hjælpe dig/jer. Både hvis du er udøver og hvis du er udsat. Jeg kan hjælpe dig som enkeltperson, men også hvis i er et par.

 

Jeg har arbejdet flere år i Dialog mod Vold og har indgående kendskab ifht. at arbejde med vold i nære relationer og i familier.

 

Gennem træning af din evne til at registrere og forstå egne tanker, følelser, handlingsmønstre og relationer kan du lære at håndtere vrede  og voldelige tilbøjeligheder på en mere hensigtsmæssig måde. Og derved skabe et bedre liv for dig selv og de mennesker du er sammen med og holder af. Den træning kan jeg hjælpe dig/jer med.

 

Så hvis du farer du for hurtigt op, råber af andre, taler grimt, ødelægger ting, tager fat i andre, eller ligefrem slår andre, har du formentligt et problem med dit temperament. Selv om det er det modsatte du ønsker, bliver dine medmennesker kolleger, venner eller familie måske indimellem bange for dig og trækker sig væk fra dig. Med mere smerte og vrede til følge. Har du det sådan, så søg hjælp.

 

Da der er meget kraft i vrede, kræver arbejdet at du virkelig er motiveret for at gøre noget. Og det kræver at du kan tage ansvar for din vrede og dine handlinger. Det vil sige, at selvom du synes andre er virkeligt irriterende og dumme, så har du også et ønske om at gøre noget ved din egen adfærd. Hvis du/i er nået dertil, kan jeg hjælpe dig/jer.

 

 

 

Tlf.nr. 2224 7466       Email : finkpraksis@protonmail.com / privatlivspolitik