CV

2008  -               Psykologisk Praksis - Søren Fink

 • Individuel psykoterapi med primært voksne og unge, der typisk henvender sig med stress, angst, depression, selvværdsproblemer, relationsproblemer, traumer, eksistentielle problemer, samt arbejdsrelaterede vanskeligheder
 • Individuel stress-coaching/behandling med ledere og medarbejdere fra forskellige virksomheder og institutioner
 • Parterapi
 • Vold i nære relationer
 • Coaching
 • Mindfulness
 • Supervision - af egen og andre faggrupper. Grupper og individuel
 • Kurser og undervisning - f.eks indenfor mindfulness, eller "voldelig kommunikation i organisationer"

 

2014 - 2016       Dialog mod Vold

 • Individuel – og parterapi med voldsudøvere og partnere
 • Gruppeterapi med voldsudøvere
 • 6 mdr. arbejde i Nyborg Statsfængsel med indsatte, som har været voldelige i relationer
 • Samarbejde med kommunale myndigheder, fængselspersonale og kriminalforsorgen
 • Supervision af psykologer og tværfagligt personale i forhold til voldsproblematikker i familien
 • Afholdelse af 2-dages mindfulnesskurser i forhold til professionelle i Dialog mod Volds afdelinger i Århus, Odense og København

 

2009 - 2014       Studenterrådgivningen

 • Individuel korttidsterapi med, og rådgivning af, studerende på lange og mellemlange videregående uddannelse med henblik på fastholdelse af studie. Henvendelsesårsager var typisk koncentrationsproblemer, lavt selvværd, stress, depression og angst. Relationsvanskeligheder og eksistentielle vanskeligheder fyldte også en del
 • Gruppe behandling – specialegruppe, eksamensangstgruppe, men især arbejde med mindfulnessgrupper i forhold til stresshåndtering
 • Undervisning af egen faggruppe i Studenterrådgvinngen i mindfulness, eksistentiel psykoterapi og psykodynamisk teori vedr. personlighedsforstyrrelser
 • Afholdelse af workshops i konflikthåndtering. Målgruppe – studerende på K.U.
 • Oplæg omkring Studenterrådgivningen. Målgruppe - eksterne samarbejdspartnere, samt studerende
 • Oplæg for studerende på K.U vedr. at træffe valg. I forbindelse med at de skal vælge tilvalg
 • Supervision af AC-vejledere og Studenterstudievejledere
 • Praktikvejleder for psykologistuderende fra K.U

 

 

2008 - 2008       Charlotte Mandrup - freelancekontrakt

 • Varetagelse af workshops i mindfulness i det private erhvervsliv
 • Meditationslærer i forbindelse med mindfulness workshops
 • Undervisning og formidling af psykologiske emner i relation til mindfulness i det private erhvervsliv

 

2006 - 2009       BBH, Distriktspsykiatrisk center Ydre Nørrebro, nu Nørrebro

 • Individuel psykoterapi med mennesker med forskellige psykiatriske diagnoser – især svært personlighedsforstyrrede, samt psykotiske og skizofrene mennesker
 • Kontakt-person funktion for svært forstyrrede psykisk syge, med såvel psykiatriske som sociale problemer.
 • Test-opgaver i forbindelse med diagnostisk afklaring – herunder Rorschach, WAIS, Objektsortering, Ordassociations-prøve, MMCI
 • Supervision af tværfagligt personale på 2 åbne afsnit
 • Krisesamtaler – gennemførelse af krisesamtaler med personale, samt personer med bopæl i Bispebjergs optage-område.
 • Deltagelse i tværfaglige behandlingskonferencer

 

2005 - 2006        BBH, psykolog på sengeafsnit

 • Psykolog på 3 afsnit – special afsnit for unge nydebuterede psykotiske (OPUS), et åbent afsnit og et lukket afsnit
 • Individuel psykoterapi med primært personlighedsforstyrrede og psykotiske patienter
 • Samtale-gruppe med patienter på åbent og lukket afsnit
 • Test-opgaver i forbindelse med diagnostisk afklaring – herunder Rorschach, WAIS, Objektsortering, Ordassociations-prøve, MMCI
 • Diagnostisk afklarende samtaler med patienter
 • Supervision af tværfagligt personale på akut modtage-afsnit, lukket afdeling, og 2 åbne afsnit (ca.125 timer)
 • Krisesamtaler – gennemførelse af krisesamtaler med personale, samt personer med bopæl i Bispebjergs optage-område
 • Undervisning af patienter samt personale
 • Deltagelse i tværfaglige behandlingskonferencer

 

2004 - 2005      Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus, Odense Universitets

                         Hospital

 • Psykolog på afsnit for de 13-17 årige indlagte unge på Fyn
 • Test-opgaver i forbindelse med diagnostisk afklaring – herunder Rorschach, WAIS, WISC, Rotters sætningsfuldendelse, TAT
 • Familiesamtaler
 • Familieterapi
 • Individuel psykoterapi med de unge mennesker
 • Individuel supervision af tværfagligt personale
 • Netværksmøder med netværket omkring de unge indlagte patienter
 • Deltagelse i tværfaglige behandlingskonferencer
 • Debriefing af personale efter voldsomme begivenheder
 • Undervisning af personale i personlighedsforstyrrelser

 

2003- 2004        Kandidat-stilling i Psykologisk Center

 • Individuel psykoterapi af personlighedsforstyrrede i alderen 14-20
 • Opsøgende terapeutisk arbejde i forhold til de unge
 • Udfærdigelse af psykologiske undersøgelser
 • Udfærdigelse af skriftlige erklæringer til socialforvaltninger, m.m.
 • Kontakt og møder med diverse samarbejdspartnere omkring de unge

Tlf.nr. 2224 7466       Email : finkpraksis@protonmail.com / privatlivspolitik